Projekt: Teraz uczeń - nowe kwalifikacje

Strona główna O projekcie Program projektu Dokumenty Plan zajęć Kontakt
>>> Zadanie 12 >>> Zadanie 11 >>> Zadanie 10 >>> Zadanie 4 >>> Zadanie 9  
      
      Projekt stanowi program rozwojowy Zespołu Szkół nr 1. Skierowany jest do uczniów technikum w zawodach technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy i technik budownictwa oraz zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających.
      Realizacja projektu będzie trwała od 3 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. i będzie odbywała się w dwóch edycjach w następujących terminach:
 • edycja I - styczeń - grudzień 2011 r.
 • edycja II - styczeń - grudzień 2012 r.

Nabór uczestników prowadzony będzie w styczniu i (lub) wrześniu w każdej z edycji w zależności od rodzaju działania.

      Kryterium doboru stanowić będą wyniki nauczania (stopień posiadanych umiejętności i zainteresowań) oraz rekomendacje nauczycieli przedmiotów. W przypadku większej liczby chętnych, utworzona zostanie lista rezerwowa. Kwalifikowalność uczniów badana będzie na etapie rekrutacji za pomocą składanych oświadczeń.

Działania podejmowane w projekcie:

 1. zajęcia wyrównawcze z matematyki skierowane do uczniów klas pierwszych i czwartych
 2. zajęcia wyrównawcze z chemii skierowane do uczniów klas pierwszych
 3. zajęcia wyrównawcze z mechatroniki
 4. zajęcia wyrównawcze z podstaw konstrukcji mechanicznych, tj. mechaniki, wytrzymałości materiałów oraz rysunku technicznego
 5. koło fizyczne skierowane do uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania
 6. koło biologiczne skierowane do uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania z dziedziny przyrody i biologii
 7. koło chemiczne skierowane do uczniów chcących rozwijać swoje umiejętności z zakresu chemii
 8. nauka programów AutoCAD i Norma Pro skierowane do uczniów technikum budowlanego. Zajęcia kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu
 9. projektowanie układów sterowania pneumatycznego, elektropneumatycznego i elektrohydraulicznego. Skierowane do uczniów chcących poszerzyć swoje umiejętności z zakresu programowania sterowników PLC oraz budowania układów pneumatycznych i hydraulicznych. Zajęcia kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu w języku polskim i angielskim
 10. programowania obrabiarek sterowanych numerycznie z wykorzystaniem programów MTS CNC oraz EdgeCAM. Zajęcia kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu  w języku polskim i angielskim
 11. komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD - skierowane dla uczniów w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych. Zajęcia kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu  w języku polskim i angielskim

       Całkowity koszt projektu wynosi 791 380,00 zł  w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 690 479,05 zł. Wkład własny niepieniężny w wysokości 51 840,00 zł.

       W ramach projektu oprócz przeprowadzenia wymienionych wyżej działań zostaną dokonane zakupy poprawiające i unowocześniające bazę dydaktyczną szkoły, tj. wyposażenie pracowni matematyki, fizyki, chemii, biologii, oraz pracowni mechaniczno-mechatronicznej i budowlanej w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne, drukarki i plotery, oprogramowanie specjalistyczne do nauki zawodu.
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego