Projekt: Teraz uczeń - nowe kwalifikacje

Strona główna O projekcie Program projektu Dokumenty Plan zajęć Kontakt
>>> Zadanie 12 >>> Zadanie 11 >>> Zadanie 10 >>> Zadanie 4 >>> Zadanie 9  


Zadanie 4

Zajęcia wyrównawcze z mechatroniki

              Mechatronika stanowi synergiczną integrację mechaniki, elektroniki i systemów komputerowych w procesie projektowania i produkcji przemysłowych urządzeń elektromechanicznych. W klasycznym systemie elektro-mechanicznym występuje wyraźny podział na bloki funkcjonalne: aktuatory, obiekt mechaniczny, sensory i komputer sterujący.
              Mechatronika pokazuje jak integrować klasyczne urządzenia mechaniczne ze sterowaniami mikroprocesorowymi (komputerowymi). Zajmuje się badaniem i
rozwojem nowych zintegrowanych systemów mechaniczno-elektronicznych, które
wykazują się pewnym stopniem „inteligencji”, polegającej przede wszystkim na
samodzielności podejmowania decyzji. Układ (system) mechatroniczny jest
w stanie – za pomocą czujników (sensorów) – odbierać ze swego otoczenia
sygnały; przetwarzać je za pomocą mikroprocesora i, na tej podstawie, reagować –
za pomocą elementów wykonawczych (aktorów) – odpowiednio do sytuacji. Przez
to jest elastyczny i może być stosowany w różnorodnych zadaniach. Chodzi więc
o programowalne urządzenia i systemy mechaniczne z sensoryką, aktoryką i komunikacją.

Co osiągniesz uczestnicząc w tym projekcie?

  • usystematyzujesz swoje wiadomości i umiejętności
  • poszerzysz swoje zainteresowania
  • poprawisz swoje oceny
  • nauczysz się jak osiągnąć sukces

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego