Projekt: Teraz uczeń - nowe kwalifikacje

Strona główna O projekcie Program projektu Dokumenty Plan zajęć Kontakt
>>> Zadanie 12 >>> Zadanie 11 >>> Zadanie 10 >>> Zadanie 4 >>> Zadanie 9  


Zadanie 10

Projektowanie układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego ze sterowaniem PLC

            Realia współczesnej światowej gospodarki rynkowej wymagają od wszystkich gałęzi
przemysłu ich konkurencyjności. Osiągnięcie tego celu nie jest obecnie możliwe bez
wprowadzenia na szeroką skalę automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych.
W procesach automatyzacji szczególną rolę odgrywają elektronicznie sterowane układy mechaniczne. Zintegrowanie mechanicznych (pneumatycznych) układów wykonawczych z elektrycznymi i elektronicznymi układami pomiarowymi i sterującymi oraz z systemami informatycznymi, przejmującymi nad nimi nadzór i kontrolę, prowadzi do konieczności projektowania i stosowania nowej klasy układów technicznych, noszących nazwę układów mechatronicznych.
             Mechatronika nie jest działem nauki, lecz sposobem projektowania, wytwarzania
i eksploatacji, opartym na efekcie synergii, stosującym i integrującym podstawowe nauki techniczne. Przygotowanie specjalistów, mających się zajmować projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją układów mechatronicznych, jest obecnie ważnym wyzwaniem edukacyjnym. Kształcenie inżyniera nie może być dzisiaj ograniczone do jednej dyscypliny technicznej, a współczesny inżynier mechanik nie może już jedynie wiedzieć, jak sygnały wejściowe, doprowadzone do maszyny, transformują się w jej wyjście, lecz musi także rozumieć elektronikę i sterowanie maszyny.

 

 

 

 

Czego nauczysz się uczestnicząc w tym projekcie?

  • stosować oprogramowanie FluidSIM Pneumatyka i Hydraulika
  • budować i analizować działanie układów pneumatycznych
  • budować i analizować działanie układów elektropneumatycznych
  • budować i analizować działanie układów elektrohydraulicznych
  • programować sterownik PLC LOGO!
  • projektować układy pneumatyczne, elektropneumatyczne i elektrohydrauliczne sterowane PLC

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego