Projekt: Teraz uczeń - nowe kwalifikacje

Strona główna O projekcie Program projektu Dokumenty Plan zajęć Kontakt
>>> Zadanie 12 >>> Zadanie 11 >>> Zadanie 10 >>> Zadanie 4 >>> Zadanie 9  


Zadanie 11

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

              Obrabiarki sterowane numerycznie NC (obrabiarki NC – skrót pochodzi od angielskiego Numerical Control) są maszynami przeznaczonymi do kształtowania przedmiotów przez skrawanie z wykorzystaniem danych liczbowych wprowadzonych do układu sterowania; pojedyncze kroki programu roboczego są opisane przez parametry obróbki; np. zakres ruchu narzędzia, liczba obrotów i posuw wrzeciona. Liczby te po wprowadzeniu do układu sterowania, są przetwarzane na sygnały sterujące zespołami obrabiarki.
              Główne zastosowanie to wytwarzanie geometrycznie zdefiniowanych przedmiotów, a więc takich, które można opisać cyfrowo na podstawie rysunku technicznego lub modelu CAD. W raz z rozwojem komputerów i mikroprocesorów nazwę ,,sterowanie NC” zmieniono na sterowanie CNC dla podkreślenia jego komputerowego charakteru (CNC –komputerowe sterowanie numeryczne).
               Znajomość zagadnienia tworzenia programów sterujących dla obrabiarek CNC
staje się coraz bardziej pożądaną umiejętnością. Zrozumienie funkcjonowania
układów CNC i zasad programowania nie jest szczególnie trudne.

Czego nauczysz się uczestnicząc w tym projekcie?

  • tworzenia materiału przygotowawczego - półfabrykatu do obróbki CNC
  • pisania programów na obrabiarki sterowane numerycznie - obróbka toczeniem i frezowaniem
  • definiowania cykli obróbkowych
  • stosowania cykli obróbkowych
  • obsługi programów Zero, EdgeCAM i MTS CNC
  • definiowania nowych narzędzi
  • obsługi obrabiarek sterowanych CNC

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego