Projekt: Teraz uczeń - nowe kwalifikacje

Strona główna O projekcie Program projektu Dokumenty Plan zajęć Kontakt
>>> Zadanie 12 >>> Zadanie 11 >>> Zadanie 10 >>> Zadanie 4 >>> Zadanie 9  


 

Czego nauczysz się uczestnicząc w tym projekcie?

 • tworzenia rysunku prototypowego
 • definiowania warstw rysunkowych
 • wykonywania elementów rysunku 2D na założonych warstwach
 • definiowania i wykorzystywania bloków i atrybutów
 • formatowania tekstu
 • kreskowania i wymiarowania
 • przygotowania rysunku do drukowania
 • tworzenia obiektów krawędziowych 3D
 • modelowania powierzchniowego i bryłowego 3D
 • renderowania obiektów 3D
 • tworzenia pokazu slajdów
 • tworzenia i wymiarowania szkiców
 • modelowania bryłowego i powierzchniowego


Zadanie 12

Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD

  
      Firma Autodesk, producent legendarnego programu AutoCAD, od ponad 20 lat jest dostawcą narzędzi do wspomagania projektowania dla wielu różnych branż przemysłowych. Format DWG programu AutoCAD stał się praktycznym standardem przemysłowym wymiany danych projektowych.
         Jednym z kluczowych działów, który jest intensywnie rozwijany w firmie Autodesk jest oprogramowanie do wspomagania projektowania mechaniki, a najważniejszym produktem działu mechanicznego jest programu Autodesk Inventor.
         Części tworzone w programie Autodesk Inventor mogą być projektowane w kontekście zespołu, co pozwala na wykorzystanie geometrii już istniejących w projekcie części i podzespołów oraz w wydzielonym pliku części, do późniejszego wstawienia w podzespół.
Przy projektowaniu części można w pełni korzystać z posiadanych rysunków wykonanych w programie AutoCAD. W projektowaniu części Autodesk Inventor wykorzysta zarówno rysunki 2D jaki i modele bryłowe 3D pochodzące z programu AutoCAD, oszczędzając konstruktorowi mnóstwo cennego czasu. Poza rysunkami z programu AutoCAD, do modelowania części możemy także skorzystać z rysunków zeskanowanych, które będą służyć jako odniesienie do tworzonych szkiców parametrycznych.
         Wszystkie części zaprojektowane w programie Autodesk Inventor posiadają parametry fizyczne, takie jak rodzaj materiału, masa, objętość, środek masy, itp. oraz dane związane z projektem i własne dane wprowadzone przez użytkownika. Części mogą być pokryte dowolną fakturą materiałową aby realistycznie zaprezentować swój wygląd.
         Każdy projekt mechaniczny wymaga stworzenia zestawu płaskiej dokumentacji rysunkowej. Poza modelowaniem części i złożeń niemniej ważnym składnikiem programu jest standardowy moduł do tworzenia dokumentacji rysunkowej 2D.
Wymiarowanie wprowadzone podczas modelowania części może być automatycznie wyświetlone na rysunkach wykonawczych. Rzuty w rysunkach 2D są automatycznie generowane przez program i konstruktorowi pozostaje tylko uporządkowanie i uzupełnienie w zasadzie gotowych rysunków.

                                                     Materiały do ćwiczeń z AutoCAD

Wymiarowanie na rysunkach
     

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego